infolinia: +48 796 797 494
info@klikmeble.pl
Skype: dan.zas7
koszyk Liczba produktów: 0
Kwota zamówienia: 0


Wyszukiwarka


 • Klikmeble
Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego www.klikmeble.pl, (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem) jest Firma DAKAR S.W. Szewczenko Spółka jawna, Ignatki , ul. Przemysłowa 36, 16-001 Kleosin, NIP: 966-15-38-712, REGON 051977525, KRS: 0000202858.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
 4. Prawem właściwym zamówienia (umowy) jest prawo polskie.

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem internetowego sklepu www.klikmeble.pl, poczty elektronicznej (e-mail), komunikatorów on-line oraz telefonicznie.
 3. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), komunikatorów on-line, telefonicznie lub fax-em, wymagane jest potwierdzenie zamówienia przez Sklep drogą e-mailową. Brak potwierdzenia zamówienia w opisany powyżej sposób w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Sklep treści zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania wpłaty zaliczki w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia.
 5. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub dokonanie "Szybkiego zakupu" bez konieczności rejestracji konta oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep. W szczególności Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane.

 

III. Zmiana danych i rezygnacja z zamówień

 1. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury lub paragonu, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres info@klikmeble.pl.
 3. Rezygnacja z zamówienia do chwili rozpoczęcia jego realizacji będzie skutkować zwrotem wpłaty.
 4. Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny, Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa w pkt 4 powyżej skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta kwoty w całości.

IV. Realizacja zamówień

 1. Przyjęcie zamówienia jest poprzedzone procesem składającym się z dwóch kroków:

- złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta automatycznie generowanej przez Sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia (status zamówienia: "Złożone")

- zamówienie przyjęte - jest po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu w której znajdują się informacje o koszcie zakupu i sposobie dostawy (status zamówienia: "Przyjęte")

W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

 1. W przypadku zgłoszenia błędów w zamówieniu z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient (np. błędnie wybrana forma płatności, kolorystyka, tkanina itp.) Sklep informuje Klienta o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie e-mailem poprawionego zamówienia. Zmianę tę Klient jest zobowiązany potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jednym z banków, o czym Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia podany jest indywidualnie przy każdym produkcie. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia może jednak ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu, w jakim zamówiony produkt dotrze do Sklepu z magazynu producenta. W takich wypadkach Klientowi zostanie podany nowy przybliżony termin, w jakim jego zamówienie zostanie zrealizowane. Informacja ta zostanie podana pocztą elektroniczną.
 4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

V. Ceny i płatności

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 4. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy wagi towaru lub regionu przesyłki.
 5. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w koszyku zamówienia.
 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą dokonywane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego platnosci.pl
 7. W przypadku złożenia zamówienia na meble nietypowe (pod wymiar) Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości wartości zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
 9. Zmiany, o których mowa w pkt. 8 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 10. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny.
 11. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego www.klikmeble.pl
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na prośbę Klienta faktura VAT.

VI. Dostawa i odbiór produktu

 1. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób.

- dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,

- odbiór własny

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia.
 2. W przypadku odbioru własnego z magazynu, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
 3. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
 4. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
 6. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient.
 7. Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 8. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu).
 9. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

UWAGA: Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z osobą dostarczającą zamówiony produkt protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

VII. Reklamacje- postępowanie reklamacyjne

 1. Wszystkie produkty dostępne na stronie objęte są gwarancją komercjalną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 z póź. zm./; treść oraz warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, którego treść została zamieszczona na stronie Sklepu, w zakładce „Gwarancja i serwis”. Reklamacje należy zgłaszać w sposób określony w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową /ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)/.
 3. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.
 4. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
 5. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie sklepu w zakładce "Gwarancja i serwis".
 2. Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu w Kleosinie, Ignatki 40/3 16-001 KLEOSIN . Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
 4. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt 3 powyżej zostaje wystawiona faktura korygująca - o ile wcześniej była wystawiona faktura VAT. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym lub e-mailem. Sklep w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

IX. Poufność danych i polityka prywatności

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w pkt IX.1 Regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.klikmeble.pl
 4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy DAKAR S.W. Szewczenko Spółka jawna związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
 5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 6. Klient wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

X. Postanowienia końcowe

 1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.